สายด่วน ภูเก็ต

logo
 

 


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

หมายเลขโทรศัีพท์ที่สำคัญ ( รหัสทางไกล 076 )
สำนักงานจังหวัด
211-366
ททท.สำนักงานภาคใต้เขต4
212-213, 211-036
ตำรวจท่องเที่ยว
219-878
สนามบินภูเก็ต
327-230-7
ตรวจคนเข้าเมือง
212-108
การบินไทย( ภูเก็ต )
211-195, 212-946, 212-499
บางกอกแอร์เวยส
212-341,225-033-5
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
211-114 , 211-155
โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์
212-950
โรงพยาบาลสิริโรจน์
249-400, 210-935
โรงพยาบาลกระทู้
340-444
โรงพยาบาลถลาง
311-033 , 311-111
ตำรวจน้ำ้
211883
ดับเพลิง
211111
ททท.ภูเก็ต
212213