หน้ากากดำน้ำ

logo
 

 

หน้ากากดำน้ำ หรือที่เรียกว่า Mask

หน้ากากดำน้ำ
นักดำน้ำเขาเรียกว่าMask น้ำทะเลมันเค็ม ถ้าเราไม่สวมหน้ากากดำน้ำ เมื่อเราลืมตามอง สิ่งสวยงามในโลกสีครามจะทำให้เราแสบตามาก โลกจะสวยได้อย่างไรถ้าเราแสบตา เราจึงต้องใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันน้ำทะเลเหล่านั้นไม่ให้เข้าตา  มีมากมายหลายแบบ บางแบบก็สามารถ ถอดเปลี่ยน ใส่เลนส์สายตาได้ด้วย  บางครั้งนักดำน้ำแบบ Scuba นิยมติด Snorkel ไว้ที่หน้ากากด้วย เพื่อที่จะใช้หายใจ เมื่ออยู่บริเวณผิวน้ำ ทั้งนี้เพื่อประหยัดอากาศ ในถังที่เก็บไว้ใช้ใต้น้ำ