ชุดปรับความดันและเครื่องช่วยหายใจ

logo
 

 

ชุดปรับความดันและสายช่วยหายใจ

ชุดปรับความดันและสายช่วยหายใจ
จากหัวถังเราจะต้องเอาชุดปรับความดันมาต่อ อากาศที่อัดมาในถังมีแรงดัน มากกว่าความดันปกติรอบตัวเราประมาณ 200 เท่า ถ้าเราเปิดใช้ง่ายโดยตรงจากหัวถังแรงดันจะสูงมาก มากขนาดที่ว่าเราถ้าเราเปิดใส่หน้าเราจังๆ แรงดันก็จะดัน จนเป้าตาทะลุ ดังนั้นหากต้องการเปิดดูว่า ถังไหนมีลมหรือไม่จะต้องหันทางออก ของลมไปในทิศทางที่อื่น ที่ไม่โดนหน้าเราหรือหน้าใครๆ ชุดปรับแรงดันนี้จะลดความดันสูง จากในถังให้เป็นความดันต่ำ ที่พอเหมาะสำหรับ การหายใจ ตัวนี้เราเรียกว่า เรคกูเรเตอร์ Regulators เราเรียกสั้นๆ ว่า เรค  จากเรคจะมีสายต่อไปใช้งานอีก 5 สาย สายหนึ่งเราสำหรับเราใช้หายใจ อีกสายหนึ่งเผื่อไว้สำรอง หรือมีไว้แบ่งอากาศให้เพื่อนคนอื่นที่อากาศหมด อีกสายหนึ่งต่อเข้าชุดวัดความดันเพื่อที่ดูว่าปริมาณอากาศเหลือเท่าใด อีกสายต่อเข้า BCD

 

 

ถังอากาศ ชุดปรับความดันและเครื่องช่วยหายใจ ชุดดำน้ำ ตีนกบ เข็มขัดตะกั่ว หน้ากากดำน้ำ