เกาะมะพร้าว ภูเก็ต

logo
 

 

เกาะมะพร้าว

เกาะมะพร้าว
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต  เดินทางได้ด้วยเรือโดยสารจากท่าเรือแหลมหินใช้เวลาประมาณ
15 นาที บนเกาะมีหมู่บ้าน ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และการเกษตรเป็นเกาะที่สำนักงานเกษตร จังหวัด พัฒนาให้เป็นเกาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  มีที่พักเป็นบังกะโลเล็ก ๆ